【BMX STREET用】
ECLAT
VENOM NYLON/CRMO PEG
4.5" - BLACK